http://www.yourownvalkenswaard.nl/uploads/images/borden/Krediet.gif
http://www.yourownvalkenswaard.nl/uploads/images/vervolgpagina/Groei financiering 1.jpg
http://www.yourownvalkenswaard.nl/uploads/images/vervolgpagina/Samenwerking icoon.jpg
http://www.yourownvalkenswaard.nl/uploads/images/vervolgpagina/Werkt 1.jpg

@nder soort geld' versterkt onze regio

Social Trade Credit Circuit en Your Own Valkenswaard ‘een @nder soort geld’

 

Extra krediet en daarmee extra handel voor coöperaties en MKB door economische samenwerking in een nieuwe, duurzame economie. Een Sociaal Handels Krediet Netwerk (vrij vertaald in het Nederlands) in de regio.

 

Your Own Valkenswaard heeft een unieke samenwerking met STRO  die al 20 jaar onderzoek doet naar complementaire geldsystemen. Stro heeft de plannen van Your Own Valkenswaard bestudeerd en we zijn er samen van overtuigd dat onze plannen naadloos passen.  Wij willen ‘een @nder soort geld’ samen uitrollen in onze regio Valkenswaard. Onderstaand leggen we uit wat de voordelen zijn van een dergelijk circuit in onze regio. (Het hele boek ‘een @nder soort geld’ is bij Your Own Valkenswaard gratis af te halen, graag vooraf een mailtje).

 

Stro opereert over de hele wereld (al meer dan 20 jaar) en hebben zojuist een prijs gewonnen van de Bill and Melinda Gates foundation, de meest innovatieve betaaltechnologie (Cyclos4PRO-software) om (toekomstige) armoede te bestrijden.

 

Veel van de fatale effecten van geld ontstaan door de kunstmatige schaarste aan ruilmiddel. Die schaarste ontstaat als het ruilmiddel gemonopoliseerd wordt en geld gebaseerd wordt op rentedragende schuld. Door ruilmiddel te maken van claims op toekomstig geld verdwijnt de kunstmatige schaarste aan geld en de daardoor veroorzaakte rente. Het verschil met gewoon geld is dat deze claims gedurende de periode dat het nog wachten is tot het gewoon geld wordt, in een apart betaalnetwerk zit. En daar kunnen spelregels gelden die gekozen worden door de deelnemers. Dit verschil maakt dat dit andere geld juist dienstverlenend is. Samenwerken wordt belangrijker dan concurreren. Dit nieuwe geld is 100% digitaal. Daarom noemt STRO het ‘een @nder soort geld’. Het heet ook wel regionaal geld of termijngeld.

 

Dit Social Trade-ruilmiddel ontstaat:

- doordat mensen bestaand geld omzetten in regionaal geld;

- door een toekomstige betaling van geld beschikbaar te maken als gestandaardiseerde en gedekte liquiditeit binnen een ruilcircuit dat werkt met claims op geld;

- door een krediet, waar wel een (verzekerde) schuld tegenover staat,  maar dan zonder rente.

 

Banken zouden via een speciale rekening courant zo’n @ander soort geld kunnen faciliteren. Maar dat zou, volgens de Deutsche Bank, ‘hun meest winstgevende activiteit kannibaliseren’. Dus de kans dat een op winst gerichte bank dat doet is niet heel groot.

 

Gelukkig is een bank niet nodig om de Social Trade-aanpak te kunnen realiseren. Wel is het lastiger om een alternatief buiten een bank om te ontwikkelen. Het moet dan al vanaf het begin erin slagen echt aantrekkelijk te zijn voor een grote groep gebruikers. Een beetje een kip-ei probleem. In elk van de Europese (proef)projecten hebben we partners gevonden die voor een vliegende start kunnen zorgen.

 

Om een Social Trade Circuit in onze regio te kunnen opzetten maken we gebruik van onze bestaande leden en zoeken ook nieuwe leden om een breed scala aan partners te hebben. Maar het feit dat een Social Trade Credit Circuit en Yo krediet kan geven als banken het laten afweten, is natuurlijk wel een heel sterk argument. En het is nog goedkoper ook!

 

Dat zijn twee goede redenen om mee te doen aan een Social Trade Credit Circuit en Yo.

 

Natuurlijk zijn de voordelen die het Circuit de ene deelnemer biedt, de last van een andere deelnemer. Leveranciers, die in het Circuit een nieuwe klant vinden, betalen een bijdrage aan een Garantiefonds bijvoorbeeld. En binnen de termijn is de besteedbaarheid beperkt, namelijk alleen bij leveranciers die ook meedoen of mee willen gaan doen in het Circuit. Maar zelfs voor die leveranciers is het toch voordeliger om mee te doen en de kosten te dragen, dan om buiten het Circuit te blijven en te wachten op klanten die niet komen.

 

Stap voor stap naar een

Social Trade Credit Circuit en Yo

 

1. Het begint normaal gesproken met bedrijven die behoefte hebben

aan (goedkoop) krediet, dat ze van de bank niet kunnen krijgen. Ze worden lid van onze coöperatie Your Own Valkenswaard en er ontstaat een Social Trade Credit Circuit met als ruilmiddel Yo.

 

2. Die groep bedrijven gaat naar bedrijven en overheden die regelmatig van hen kopen en maken die ook lid. Als het kan wordt de Social Trade versie van reversed factoring georganiseerd, want dat geeft een knallend startpunt om naar een compleet Circuit te komen dat ook kredieten kan geven. Met name als de overheid meedoet.

3. Tegelijk zullen er ook bedrijven lid worden omdat ze meer klanten willen, of zelfs een potentiele klant hebben die bij de bank geen krediet kan krijgen en dus niks koopt, maar via het Circuit misschien wel krediet kan krijgen om bij hen te besteden.

 

4. Dan beoordeelt een, door het Circuit ingehuurde, professionele instelling het risico van de kredietaanvragen. Daarbij worden ruimere criteria toegepast dan de banken hanteren. Bovendien helpt het natuurlijk dat het Circuit geen rente berekent en ook nieuwe klanten oplevert.

 

5. Als die instelling de aanvraag goedkeurt, kan het lid een krediet in Yo-euro’s krijgen, die de terugbetalingstermijn van de lening hebben. Een digitale datumteller (Cyclos 4 Pro) houdt bij hoe ver het bedrag op de rekening nog afzit van omwisseling; oftewel hoeveel dagen deze koopkracht nog binnen het Circuit zal blijven circuleren.

 

6. Het bedrijf dat de lening kreeg, probeert de Yo/termijn-euro’s die in omloop kwamen bij zijn lening – of andere met ongeveer dezelfde termijn – te verdienen want dan kan hij de lening ermee terugbetalen. Hoe meer dat lukt, des te minder hoeft hij terug te betalen in euro’s.

 

7. De leverancier waar het geld van het krediet besteed wordt, verdient dus de Yo/termijn-euro’s en betaalt een commissie/bijdrage aan het Garantiefonds. De Yo/termijn-euro’s die hij krijgt kan hij opvatten als een uitstaande rekening die verzekerd is. Tegelijk kan hij die Yo/termijneuro’s ook gebruiken als betaalmiddel binnen het Circuit in Valkenswaard.

 

8. Om te stimuleren dat de leverancier niet gewoon niks doet met het geld en wacht tot de termijn verstreken is, wordt op positieve saldi een negatieve rente geheven. Die heffing levert ook direct geld op voor (een deel van) het Garantiefonds, de systeemkosten en voor een investeringsfonds.

 

9. De leveranciers verder in de keten zien elke dag de afloop van de termijn een stapje dichterbij komen. Gaandeweg lijken de Yo/termijn-euro’s steeds meer op gewone euro’s en worden daardoor makkelijker besteedbaar.

 

10. En dan breekt de dag aan dat de lening wordt afbetaald. Het bedrijf dat geleend heeft, probeert zoveel mogelijk in Yo/termijn-euro’s terug te betalen en voor de rest betaalt hij euro’s. Deze euro’s komen dan beschikbaar om de Yo/termijn-euro’s waarvan de termijn verstreken is, voor euro’s in te wisselen. een negatieve rente geheven. Die heffing levert ook direct geld op voor (een deel van) het Garantiefonds, de systeemkosten en voor een investeringsfonds.

 

Waarom de Yo/termijn-euro’s van het Social Trade Credit Circuit en Yo een ander soort geld zijn:

1. Yo/termijn-euro’s zijn 100% digitaal en zijn mogelijk dankzij met innovatieve toepassing van de IT.

 

2. Yo/termijn-euro’s kunnen slechts onder vooraf vastgestelde voorwaarden naar euro’s worden omgezet. Een van die voorwaarde is de termijn dat ze de groep, de regio of de doelstelling dienen. Gedurende die termijn circuleren ze in een digitale omgeving en zijn dus een soort geld waar je elke voorwaarde aan kunt verbinden: dat ze alleen in een bepaalde regio gebruikt mogen worden, dat ze niet gebruiken geld kost, dat een krediet veel kost, niets kost, geld toe krijgt. Kortom het is geld dat geregeerd wordt door de regels waarvoor de gebruikers kiezen. Dit in grote tegenstelling tot gewoon geld dat geen voorwaarden opgelegd krijgt, maar zelf voorwaarden stelt. Dus legio mogelijkheden om ook per specifiek product of dienst een netwerk op basis van Yo/termijn-euro’s op te zetten.

 

3. Een Social Trade Credit Circuit en Yo gebruikt deze mogelijkheden om extra krediet te genereren voor een economie die slecht draait doordat geld krap is.

 

4. Als gevolg hiervan wordt overcapaciteit beter benut, wordt koopkracht gestimuleerd en werkloosheid tegengegaan, juist in regio’s die bij gewoon geld buiten de boot vallen.

 

5. Doordat er in het Circuit van regio Valkenswaard eigenlijk sprake is van onderling krediet met een dynamische dekking die ontstaat tijdens het gebruik, kan zelfs in minder kansrijke gevallen toch ruilmiddel ontstaan ook al is er geen geschikt onderpand om leningen te dekken.

 

6. Het ruilmiddel is niet geschikt als oppotmiddel en de schepping valt buiten het monopolie van de banken. Dat kost geen geld, omdat geen rente verschuldigd is. Er hoeft nooit meer tekort te zijn aan geld: waar de economie behoefte heeft aan smeermiddel, kan dat er komen.

 

7. Door het ontbreken van de macht van geld, krijgen economische en ecologische criteria bij keuzes van bedrijven en overheden meer kansen.

 

8. Al met al creëert het een wereld(handel) gebaseerd op evenwichtige regio’s.

9. Als de termijn verstreken is, kan de bezitter het lokale ruilmiddel omwisselen voor geld waarmee buiten de regio gehandeld kan worden.

10. De hele gemeenschap maakt de lokale geldschepping mogelijk, niet alleen degene die het geld leent.

 

11. Met de groei van het Circuit in de regio Valkenswaard groeit de kans dat de bedrijven die geleend hebben, de Yo/termijn-euro’s kunnen terugverdienen en hun lening ermee aflossen. Daarmee zijn euro’s alleen nog rekeneenheid voor Social Trade Yo/termijn-euro’s.

 

12. In de natuur heeft – uitgezonderd edelmetalen –een tijd van komen en een tijd van gaan. Gewoon geld heeft geen einddatum en dat dwingt ons elke dag om de verkeerde keuzes te maken. Yo/termijneuro’s kennen wel een einddatum en lijden niet aan dit euvel. Slot

 

Samenwerking

Social Trade Credit zet samenwerking centraal in de economie. Coöperaties en MKB Bedrijven werken samen in onze coöperatie en vormen het Social Trade Credit Circuit en Yo. Dit Circuit organiseert krediet en extra verkopen voor de deelnemers in de regio Valkenswaard. In het Social Trade Circuit helpen de leveranciers mee om de kredieten te garanderen. De koopkracht die ontstaat door de kredieten wordt bij de leden in de regio besteed. Pas nadat de samenwerkende bedrijven in de regio alle kansen hebben

gekregen, kan de koopkracht buiten de regio besteed worden. Euro’s zijn een vaste termijn alleen beschikbaar voor de regionale economie Om mee te kunnen doen is het voor bedrijven belangrijk dat de waarde van het onderling ruilmiddel nauw verbonden is met de euro. Het ruilmiddel is daarom de Yo-euro. Dit zijn euro’s die voor een bepaalde termijn alleen binnen het regionale circuit gebruikt zullen worden. Deze Yo-euro’s worden gebruikt om onderling zaken te doen, regionale goederen en diensten te

(ver)kopen. Na afloop van de termijn kunnen de Yo-euro’s omgewisseld worden voor ‘gewone’ euro’s. Yo-euro’s komen vooral in omloop als krediet en het tijdstip van omwisseling hangt samen met de termijn die aan de lening gegeven wordt.

De Yo-euro’s kunnen ook in andere regio’s worden uitgegeven ook al heten die regio-euro’s vernoemd naar die regio. Op dit moment wordt Social Trade Credit Circuit op meerdere plekken op dezelfde wijze uitgerold.

 

Verzekerd krediet

Om Yo-euro’s na afloop van de termijn te kunnen omwisselen moet het kredietrisico goed geregeld zijn. Dit gebeurt door een Garantiefonds gevuld met bijdragen van bedrijven die dankzij het krediet extra omzet maken. Ook wordt er een verzekering

afgesloten voor het geval het Garantiefonds onvoldoende blijkt.

 

Op weg naar een nieuwe economie

Het Social Trade circuit geeft kleine, duurzame bedrijven en coöperaties meer kansen op krediet – en op klanten – en zet zo een grote stap op weg naar een nieuwe duurzame economie.

 

Gefaciliteerd door: Cyclos 4 PRO software en de coöperatie Your Own Valkenswaard. Het betaalnetwerk en het bijhouden van de termijnen van de Yo-euro is mogelijk dankzij Cyclos4PRO-software, de meest innovatieve betaaltechnologie om (toekomstige) armoede te bestrijden. Stro opereert over de hele wereld en hebben zojuist een prijs gewonnen van de Bill and Melinda Gates foundation vanwege hun unieke software systeem Cyclos 4 PRO op het gebied van dit bijzondere bancair alternatief.

 

Wilt u ook verandering in uw regio meld u aan als lid:

 

 

 

 

©2013-2018 Your Own Valkenswaard | disclaimer | privacy | algemene voorwaarden | webdesign